Giới thiệu

Ngày du lịch trực tuyến 2019 - đây là sự kiện du lịch trực tuyến quy mô lớn được tổ chức hai năm một lần, tập hợp các công ty tiếp thị trực tuyến cùng với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng dịch vụ.
Sự kiện này là cơ hội cho các doanh nghiệp và cá nhân thảo luận về các xu hướng, công nghệ và giải pháp để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả của kinh doanh du lịch trực tuyến.

Mục tiêu:

  • Nâng cao sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về tầm quan trọng của du lịch trực tuyến.
  • Tạo cơ hội hợp tác, kết nối giữa các đơn vị liên quan tới du lịch như hàng không, khách du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, doanh nghiệp công nghệ, thanh toán, tiếp thị ...
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh chiến lược kinh doanh và ứng dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ tiên tiến hỗ trợ du lịch trực tuyến.

Lợi ích:

1. Với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách du lịch, khách sạn, nhà hàng... Đây là dịp để cập nhật xu hướng du lịch trực tuyến, nắm vững các giải pháp về công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến để hỗ trợ triển khai kinh doanh du lịch trực tuyến. Và có cơ hội trực tiếp tiếp cận với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp du lịch trực tuyến.

2. Các doanh nghiệp du lịch trực tuyến: tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp khác trong nhiều lĩnh vực, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, thúc đẩy hợp tác kinh doanh với các đối tác khác và có thể đưa ra nhiều đề xuất tới các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Các cơ quan, tổ chức, Hiệp hội: Cùng tham gia để kiểm tra, bổ sung và sửa đổi chính sách, luật pháp, chiến lược và kế hoạch... nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trực tuyến. Điều chỉnh mô hình, phương thức quản lý và các hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch.

Đại biểu tham dự:

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

2. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, tiếp thị trực tuyến, công ty kinh doanh trực tuyến, tổ chức, truyền thông, thanh toán, tài chính, vận tải, v.v...