Giới thiệu OTD 2020

Diễn đàn Du lịch trực tuyến 2020

Diễn đàn du lịch trực tuyến là sự kiện quy mô lớn được tổ chức thường niên tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan tới lĩnh vực du lịch thảo luận về các xu hướng, công nghệ và giải pháp để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả của kinh doanh.

Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề tới tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ và liên quan, trực tiếp tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế.

Các doanh nghiệp du lịch cần có những điều chỉnh chiến lược để có thể nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng khi đại dịch được kiểm soát. Chuyến đổi số một cách toàn diện sẽ là một phần của chiến lược này. Với chuyển đổi số các doanh nghiệp du lịch có thể tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn, chăm sóc khách hàng tốt hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh. Trên hết, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của mọi doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đại dịch Covid-19 là một cú huých mạnh mẽ để tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, phải nhanh chóng triển khai chuyển số

Đại biểu tham dự: 

1. Doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

2. Doanh nghiêp cung cấp giải pháp công nghệ, tiếp thị trực tuyến, truyền thông, thanh toán, tài chính, vận tải...

3. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai chuyển đổi số.

4. Các cơ quan xây dựng chính sách và pháp luật về du lịch, thương mại, CNTT; các tổ chức và đơn vị nghiên cứu, giảng dạy về du lịch và kinh tế số.